Sektorplaner

Sektorplaner er en fællesbetegnelse for planer, der hverken kan defineres som lokalplaner eller kommuneplaner og som omhandler temaer som eksempelvis spildevand, skraldehåndtering og klimatilpasning. Sektorplaner udarbejdes relativt frit, da der ikke stilles samme krav til format og prcoes, som i den øvrige kommunale planlægning. Sektorplaner kan derfor opfattes som mindre selvstændige planer, der ikke nødvendigvis har fordindelse til den øvrige planlægning pånær når et given tema berøres. Sektorplaner kan derfor udarbejdes i COWI PLAN med relativ stor frihed.     

Fem fordele ved digitale sektorplaner i COWI PLAN


1. Sektorplanprojekter

Sektorplanprojekter giver sektorplanlæggeren en unik mulighed for at forstærke formidlingen af temaplanlægning i kommunen. Et projekt opsættes med den datamodel, der defineres af kommunen og kan tilknyttes en geometri. Dette muliggør en simpel visning af projekter i den digitale plan.


2. Procesunderstøttende planværktøj

COWI PLAN indeholder et procesunderstøttende værktøj, der gør planstyring let og overskuelig - læs mere her. Dette bidrager til at effektiviserer planlægningsprocessen og kan bruges af alle brugere i COWI PLAN. Værktøjet er udviklet af COWI og er derfor kun tilgængelige på COWI PLAN-platformen. 


3. Planskabelon

Oprettelse af sektorplaner med udgangspunkt i en planskabelon, som brugerne har fuld kontrol over. Dette sikrer en ensartedhed i udarbejdelse af planer samt formidling til offentligheden. Planskabelonen kan indeholde forudbestemt elementer som eksempelvis tekst og billeder, som planlæggeren enten skal forholde sig til i planlægningsprocessen eller som er obligatorisk at have med i planen. 

 


4. Listevisning og Planportal

Alle sektorplaner vises i COWI PLAN på en listevisning, der er søgbar. Det er derfor nemt og kræver få klik at finde frem til en given sektorplan.

På webvisning er der stor frihed i hvordan oversigten over sektorplaner vises. Sektorplanerne vil dog blive samlet i en planportal, der giver brugeren en grafisk og/eller informativ indgang til hver enkelt sektorplan. 


5. PDF-generator

PDF-generatoren i COWI PLAN omdanner den digitale visning af sektorplanen til et dokument i rapportformat med aktive links og henvisninger. Rapporternes layout og design af forsider opsættes ud fra kommunens ønsker til dette, og kan integreres i planskabelonen, så alle planer får et ensartet udtryk.

Procesunderstøttende værktøjer

Planens status

Planens status er en overbygning på Plandata.dks overordnede statusser, som giver mulighed for at styre planen helt fra oprettelse til vedtagelse. Ved hjælp af en navigerbar grafik kan man sætte en intern status for planen, der både styrer hvilke rettigheder man som redaktør har, og den digitale visning af planen. Man kan eksempelvis stadig skrive på en plan i forslag, det slår dog ikke igennem på den digitale visning. 

Det er let at skifte status for planen og der bliver i processen gemt til historik hvilken planægger, der har skiftet status, hvornår det er gjort og hvilken kommentar, der er angivet ved statusskift. På den måde kan alle redaktører følge planens liv fra planforslag til endelig vedtagelse.

Sektorplanprojekter i COWI PLAN

I COWI PLAN er det muligt at tilføje projekter under sektorplaner.  Et projekt tager udgangspunkt i en specifik projekttype (eksempelvis trafiksikkerhedsplan eller spildevandsplan), som definerer hvilken datamodel der ligger under projektet. En sektorplan defineres derfor således, at den altid kun kan indeholde én type af projekter med en datamodel, der defineres af kommunen selv. Dette giver mulig for at producere databærende planelementer, der kan udstilles på én måde i sektorplanen og alternativ tilknyttes en geometri.

Værktøjet kan derfor bruges relativt frit af sektorplanlæggerene og udgør en unik mulighed for at gøre den digitale sektorplan stærkere i formidlingen til borgere og interessenter.   

Sektorplaner i COWI PLAN:​

Yderligere produkter i COWI PLAN produktfamilien