Nyheder og drift

Abonner på vores nyhedsbrev

Nyheder omkring COWI PLAN

*

Abonner på driftsmeddelelser

*

COWI PLAN version 01-2021

Udgivelsesdato: 9-2-2021

Nye funktioner:
På rammer er det muligt at angive "må ikke bebygges" under omfangsbestemmelser. Ved at angive dette sendes der et 0 for bebyggelsesprocenten til Plandata for rammeområdet. De resterende omfangsbestemmelser bliver således umulige at udfylde på rammen.

I tekst-editoren tilføjes tre nye formateringer.

 1. Billedetekst – vises i COWI PLAN som kursiv
 2. Manchettekst – vises i COWI PLAN som fed
 3. Specialtekst – vises i COWI PLAN som normal brødtekst

De nye fonte giver flere muligheder i tekstopsætningen for den digitale plan samt i PDF. Billedeteksten kan anvendes idet et billede er indsat via teksteditoren og billedeteksten ønskes udformet på en speciel måde. Manchetteksten anvendes til rubrikken lige under overskriften på siden hvis en sådan forekommer. Specialteksten kan bruges hvor det ønskes og kan styles til specielle formål, som andre formateringer ikke dækker.

Følgende emner er rettet:

• Forbedring af forbindelse til GC2 ifb. serveropdateringer hos Mapcentia.
• Rettelse af fejl, der på nogle COWI PLAN-løsninger betød, at rammer ikke kunne gemmes.
• Rettelse af fejl, der umuliggjorde rendering af navn på visse typer af planer i header i den digitale visning.

COWI PLAN version 05-2020

Udgivelsesdato: 29-06-2020

Nye funktioner:

 • På kommuneplantillæg, Planens data skridt 3 kan man nu vælge hvilken ramme man ønsker at lave en eksakt kopi af, når man benytter funktionen "Redigér eksisterende ramme" Læs mere her

Følgende emner er rettet:

 • Fejl ift. plandatareglerne for omfang på byggefelter er rettet i COWI PLAN. 

COWI PLAN version 04-2020

Udgivelsesdato: 26-05-2020

Nye funktioner:

 • For kommuneplanrammer og delområder er nu muligt at angive en til flere specifikke anvendelser. Derudover er det muligt at angive bebyggelsesregulerende bestemmelser for den enkelte specifikke anvendelse. Læs mere her.
 • På kommuneplantillæg er det nu muligt vælge både kommuneplanrammer tilknyttet kommunneplanen og kommuneplantillæg på "Planens data" skridt 3. Læs mere her
 • For plantyperne kommuneplan, kommuneplantillæg og lokalplaner er der er tilføjet en boks på Oversigts-fanen, der viser antallet af indkomne høringssvar til planerne.   
 • For alle plantyper er der tilføjet en komponent til præsentation af indkomne høringssvar, så disse kan udstilles efterhånden som de kommer ind.
 • For plantypen kommuneplan er der er tilføjet en importfunktion, så det fremover er muligt at arbejde med data for kommuneplanrammer i Excel i forbindelse med større kommunplanrevisioner.

Følgende emner er rettet:

 • Datafeltet "sforaktuel" er fjernet fra planens data, da feltet tidligere har give problemet med indberetning af planer til plandata.dk 
 • Ændring af en plans interne status (Planens status-fanen) synkroniserer nu al planens data samt geometri til GC2. Derved slår ændringer hurtigere igennem på kort-og-liste-siderne. 
 • Ved indberetning af kommuneplantillæg sættes værdien på "datoaflyst" på rammer, der aflyses af tillægget, til ikrafttrædelsesdatoen for tillægget i stedet for vedtagelsesdatoen.

Læs nyhedsbrevet her.

Kære alle i COWI PLAN netværket

Denne mail er blot til orientering om, at vi trods de omfattende foranstaltninger og ændringer af arbejdsprocedurer ift. Corona har fuld bemanding og support fra COWI PLAN-holdet.

Fysiske møder er naturligvis aflyst, men vi har i år, allerede afholdt en stor del af vores møder som videomøder og har gode erfaringer med dette. 

I COWI arbejder vi i øjeblikket hjemmefra, men vi er heldigvis i et fag hvor hjemmearbejde og distancearbejde er en reel mulighed.

Hvis Corona-situationen for jeres vedkommende giver anledning til justering af de aftaler og tidsplaner der er indgået med os så tag kontakt så vi kan finde en løsning på det. Ligeledes står vi naturligvis som altid til rådighed hvis I skulle have spørgsmål i det hele taget – ring eller skriv bare til os.

Og så glæder vi os naturligvis ligesom alle andre til at komme gennem denne for alle besværlige og for nogle ret alvorlige situation.

Læs nyhedsbrevet her.