HVAD ER COWI PLAN?

COWI PLAN er et moderne værktøj til digital planlægning, der bygger på over 10 års erfaring med udvikling af digitale planværktøjer. COWI PLAN er et fuldt digitalt system, der understøtter arbejdet med fysisk planlægning og er designet specifikt til lokal-, kommune- og sektorplanlæggeren.

COWI PLAN er én samlet platform der kombinerer konkrete plan- og projektværktøjer med grafisk webformidling og databehandling. COWI PLAN gør det let og intuitivt at formidle planlægning digitalt for borgere og interessenter.

COWI PLAN er et procesunderstøttende værktøj, som er tilpasset Plandatas seneste datamodel, hvilket gør det let at indmelde planer til Plandata.

Bud: COWI PLAN gør det nemmere at udarbejde planer og sikrer ensartethed på tværs af planer.

COWI PLAN er et brugervenligt og moderne planlægnings-værktøj, som forenkler udarbejdelsen af planen fra første udkast til endelig plan.

Bud: COWI PLAN er tilpasset Plandatas seneste datamodel, hvilket gør det let at indmelde planer.

COWI PLAN er en abonnementsløsning, hvor der tilkøbes adgang til de enkelte planværktøjer der er tilgængelige på COWI PLAN-platformen.

Bud: COWI PLAN sikrer øget effektivisering, bedre datakvalitet og kan tilpasses den enkelte kommunes behov.

PRODUKTER I COWI PLAN-FAMILIEN

COWI var først med digitale kommuneplaner i Danmark med de første prototyper i starten af 1990'erne. Med COWI PLAN udbyder COWI et digitalt planlægningsværktøj til fremtiden, der anvender de nyeste teknologier til at imødekomme planlægningsrelevante krav fra kommuner og myndigheder. COWI PLAN-platformen er ligeledes bygget til hele tiden at udvikle sig i fremtiden eftersom både teknologi, krav og ambitioner ændrer sig. COWI PLAN-platformen omfavner overordnet set tre produkter: Kommuneplan og kommuneplantillæg, Lokalplaner og Sektorplaner. På tværs af disse produkter udbyder COWI adgang til moduler, der gør planlægning i kommunen mere effektiv eller formidling til borgerene endnu bedre: Planstyring, Annoncering, MS-project og Kampagnesite.

 

Bud: COWI har over 10 års erfaring med udvikling af digitale planværktøjer og var først til at udvikle prototyper af digitale kommuneplaner i starten af 1990'erne. Senest er COWI PLAN blevet udviklet med formålet om at understøtte og optimere kommuners arbejde med planlægning af kommuneplaner, lokalplaner og sektorplaner. Med de nyeste teknologier er COWI PLAN udviklet til hele tiden, at imødekomme alle planlægningsrelevante krav fra kommuner og myndigheder samt efterleve både teknologi- og ambitionskrav, der ændrer sig over tid.

COWI PLAN platformen understøtter tre planlægningsprodukter: Kommuneplaner, Lokalplaner og Sektorplaner. På tværs af disse produkter er der mulighed for, at supplere produktet med yderligere moduler: Planstyring, Annoncering, MS-project og Kampagnesite, der gør planlægningsarbejdet mere effektivt eller formidlingen til borgerne endnu bedre.

 • En digital plan er en digital visning af planer, som en kommune ønsker at kommunikere til borgere og øvrige interessenter.
 • En digital plan er en webbaseret visning, der er mere overskuelig og hurtigere at navigere i end et PDF-dokument.
 • I en digital plan har borgere og øvrige interessenter nem adgang til informationer om kommunens planlægning.
  Hvordan?
 • En digital plan kan indeholde digitale elementer, som et PDF-dokument ikke kan indeholde – eksempelvis dynamiske kort,
  med mulighed for at panorere, zoome og søge.
 • Til en digital plan er det muligt at linke til oplysninger fra andre myndigheder, såsom ejendomsvurderinger og BBR-oplysninger.
  En digital plan gør det nemmere for borgere og øvrige interessenter at indsende høringssvar, da de kan indsendes og
  behandles digitalt.
 • En digital plan kan tilgås fra alle typer af enheder såsom smartphones, tablets og pc’er.

  Kunne man måske beskrive hvad en digital plan er, på lidt færre punkter - eventuelt en kort sammenhængende tekst der opsumerer hvad en digital plan er, og så måske nogle enkelte punkter med fordelene ved det
 • Stor driftsorganisation og høj planfaglighed bag COWI PLAN.
  Dette bør måske specificeres lidt, altså hvorfor er det en årsag til at vælge digital planlægning 
 • Moderne brugergrænseflade med høj brugervenlighed og interaktion med borgeren.
 • Intuitivt workflow og processstyring, der holder planlæggeren i hånden hele vejen igennem planprocessen.
  Er dette ikke lidt det samme som punktet ovenfor?
 • Fuld integration til Plandata.dk.
  Og hvad betyder det så at der er fuld integratin dertil
 • Høringsmodul, der gør det nemt for borgeren at indsende høringssvar og derved engagere sig i planlægningen.  
 • Visning af digitale planer på alle typer af enheder såsom smartphones, tablets og pc’er.
 • Stor frihed i forhold til design og opsætning af planer.
  Måske også noget om ensartethed i planer
 • Mulighed for at integrere digitale kort i planerne, som kan bruges direkte i sagsbehandlingen.
 • Mulighed for at oprette bestemmelser i et fraselager, som sikrer et genkendeligt og ensartet sprogbrug i planlægningen.

Holdet bag COWI PLAN består af folk med vidtrækkende kompetencer inden for planlægning, GIS og IT/Web-udvikling. Vi står klar til at hjælpe med opsætning og udarbejdelse af jeres planer og lytter ligeledes gerne til ideer og ambitioner for hvad digitale planer skal kunne i jeres kommune. Diversiteten af kompetencer i vores team muliggøre ligeledes en god og bred support fra vores side samt bidrager til kontruktiv sparring i mødet med jer. Klik her for at møde COWI PLAN-holdet
Måske inkluderer det med at COWI PLAN er udviklet af planlæggere til planlæggere