COWI PLAN

COWI PLAN ER COWIS NYE 'ØKOSYSTEM' TIL PRODUKTION OG FORMIDLING AF DIGITALE PLANER

Hvad er en digital plan?

 • En digital plan er en digital visning af planer, som en kommune ønsker at kommunikere til borgere og øvrige interessenter.
 • En digital plan er en webbaseret visning, der er mere overskuelig og hurtigere at navigere i end et PDF-dokument.
 • I en digital plan har borgere og øvrige interessenter nem adgang til informationer om kommunens planlægning.
 • En digital plan kan indeholde digitale elementer, som et PDF-dokument ikke kan indeholde – eksempelvis dynamiske kort, med mulighed for at panorere, zoome og søge.
 • Til en digital plan er det muligt at linke til oplysninger fra andre myndigheder, såsom ejendomsvurderinger og BBR-oplysninger.
 • En digital plan gør det nemmere for borgere og øvrige interessenter at indsende høringssvar, da de kan indsendes og behandles digitalt.
 • En digital plan kan tilgås fra alle typer af enheder såsom smartphones, tablets og pc’er.

MODERNE BRUGERGRÆNSEFLADE

COWI PLAN er et moderne værktøj, der understøtter arbejdet
med digital fysisk planlægning ved at samle væsentlige
delelementer af planlægningen i et fælles økosystem. COWI
PLAN bygger på UMBRACO, et udbredt open source CMSsystem, som giver stor fleksibilitet i forhold til opsætning af
digitale planer.
COWI PLAN henvender sig derfor både til lokal-, kommune- og
sektorplanlæggere, og er designet på en måde, som gør det let
og intuitivt at arbejde med alle typer af planer.
I COWI PLAN får hver bruger et personligt login, der giver
adgang til et væld af funktioner som eksempelvis fraselager,
opsætning af kortbilag (evt. digitale kortbilag) og design af
planernes layout ved hjælp af simple drag and drop-moduler.
Som en ekstra hjælp til planlæggeren indeholder COWI PLAN et
visuelt processtyringsværktøj, som gør det muligt at kontrollere
planens status fra udkast til færdig plan, samt mulighed for at
tilføje noter undervejs. Processtyringsværktøjet giver et hurtigt
overblik, og gør det nemt at følge planens livscyklus igennem
det politiske system.

INDBERETNING TIL PLANDATA

Som det første digitale planværktøj er COWI PLAN
fuldt integreret med Plandata.dk og indeholder et todelt
indberetningsværktøj, der understøtter indberetning af planer
direkte igennem COWI PLAN.
Den første del af indberetningsværktøjet guider planlæggeren
igennem fire indledende skridt, som sikrer at planen opfylder de
lovbestemte datakrav i henhold til Plandatas seneste datamodel.
Den anden del af indberetningsværktøjet sikrer en gnidningsfri
proces, ved at muliggøre en løbende validering af den enkelte
plan mod Plandatas datamodel. På den måde er det muligt
at kontrollere for eventuelle fejl og mangler, som forhindrer
indmelding til Plandata.dk.
Når planens baggrundsdata er udfyldt og brødteksten er
færdigskrevet, kan planen med få klik eksporteres som PDF og
indberettes til Plandata.dk direkte via COWI PLAN.

LÆSE- OG SKRIVERETTIGHEDER

COWI PLAN giver mulighed for hurtig og overskuelig
administration af læse- og skriverettigheder på de enkelte
plandokumenter ved at tildele hver plan en ansvarlig planlægger,
som efterfølgende kan tilpasse læse- og skriverettighederne på
planniveau. Som “tilknyttet” planlægger får du et hurtigt overblik
over de planer, du arbejder på, da planer kun vil fremgå af
oversigten, hvis du har de nødvendige rettigheder.
Med COWI PLANs indbyggede processtyringsværktøj er det
muligt at tilpasse læse- og skriverettighederne afhængigt af
planens status, og i situationer hvor en plan skal præsenteres
eksternt, er det muligt kun at tildele brugere adgang til udvalgte
dele af en plan.

KORT FORTALT ER COWI PLAN

 • Et produkt, der er udarbejdet specifikt til planlæggere
  i tæt dialog med kommuner landet over.
 • Et digitalt planværktøj, der er let og intuitivt for nye såvel
  som erfarne planlæggere.
 • Et samlet økosystem, der understøtter både skriveprocessen og den visuelle præsentation af plandokumenter.
 • En fuld integreret løsning, der muliggør indberetning til
  Plandata.dk direkte i COWI PLAN.
 • Et produkt, der gør det muligt at tildele eksterne rådgivere
  adgang til udvalgte planer eller dele heraf i COWI PLAN.