Kommuneplaner og kommuneplantillæg

COWI PLAN er Danmarks mest moderne og procesunderstøttende planlægningsværktøj til revision og udarbejdelse af blandt andet digitale kommuneplaner og kommuneplantillæg. Via COWI PLAN kan formidling og planlægning klares et sted, på samme tid og på én platform, hvilket forenkler udarbejdelsen af planen fra første udkast til endelig plan. Dette fremmer effektiviteten samt kvaliteten af det kommunale planlægningsarbejde. 

Fem fordele ved kommuneplantillæg i COWI PLAN


1. Procesunderstøttende planværktøjer

COWI PLAN indeholder procesunderstøttende værktøjer, der gør planstyring samt angievlsen af plandata let og overskuelig - læs mere her. Disse værktøjer effektiviserer planlægningsprocessen og er behjælpelige for brugere, hvad enten man prdocerer relativt mange eller få planer. De processunderstøttende værktøjer er udviklet af COWI og er derfor kun tilgængelige i COWI PLAN. 


2. Responsivt webdesign

Responsivt webdesign, der tilpasses visningsenhed - mobil, tablet eller pc. Mulighed for sidemenu på den digitale kommuneplantillægsvisning, der gør siden mere overskuelig for besøgende.

Planer i COWI PLAN præsenteres alle som standard i et moderne design, med dynamiske elementer, der tilpasser sig visningsenhed. Med valg af standard designpakke er det relativt hurtigt at komme igang med den digitale visning af indhold. Det er dog muligt at supplere med custom-elementer som I ønsker skal være en del af den digitale visning. Vi er i COWI klar til at hjælpe jer med at realisere jeres ideer. Læs mere om webdesign her.


3. Planskabelon og listevisning

Oprettelse af kommuneplantillæg med udgangspunkt i planskabelon, som brugerne har fuld kontrol over. Dette sikrer en ensartedhed i formidlingen til offentligheden. Planskabelonen kan indeholde forudbestemt tekst som planlæggeren enten skal forholde sig til eller som er obligatorisk at have med i tillæg. 

Listevisning af alle kommuneplantillæg i COWI PLAN samt sorteret og filtreret listevisning på den digitale kommuneplan. Dette gør det nemt for både planlæggere og besøgende at finde det pågældende kommuneplantillæg i henholdsvis COWI PLAN og på den digitale kommuneplan.  


4. PDF-generator

PDF-generering af kommuneplan og kommuneplantillæg, der medtager alle sider og rammer i den digitale visning. Designet på PDF-forsiden samt undersiderne opsættes ud fra kommunens ønsker til dette, og integreres i planskabelonen, såldes alle kommuneplantillæg får samme udtryk i PDF'en. 


5. Rettigheds- og brugerstyrring

Rettigheds- og brugerstyrring på planniveau. Med brugerstyrring er det muligt at differentiere brugerens adgang til planer i COWI PLAN. Brugerstyring i COWI PLAN er dog fleksibel, og tillader kommunen at strukturere dette som det ønskes. Eksempelvis kan brugere opsættes til kun at blive vist de planer i COWI PLAN, de selv arbejder på. Dette kan skabe overblik for den enkelte planlægger.

Tildeling af adgang til tredje-parts-konsulenter på planniveau. Eksterne konsulenter vil kun have adgang til de planer som kommunen ønsker, at den eksterne konsulent skal se. 

Det procesunderstøttende værktøj

COWI PLAN indeholder flere procesunderstøttende elementer, der gør det nemmere for brugere at styre planlægningsprocessen. Hver plan kan styres gennem planlægningsprocessen ved brug af den interne COWI PLAN-status, der er en overbygning på Plandata.dks tre overordnede planstatusser. Udfyldelsen af relevante plandata gøres via planens data-modulet, der er udviklet af COWI ud fra Plandata.dks nyeste datamodel. Dette gør det nemt at angive de relevante data for planen på en overskuelig måde, som sikrer at hvad enten man arbejde i COWI PLAN på daglig basis eller knap så ofte, så er det nemt at gå til. COWI PLAN er derfor for alle kommuner ligemeget hvor meget planlægning man som kommune udarbejder. 

Planens status

Planens status er en overbygning på Plandata.dks overordnede statusser, som giver mulighed for at styre planen helt fra oprettelse til vedtagelse. Ved hjælp af boksene kan man sætte en intern status for planen, der både styrer hvilke rettigheder man som redaktør har og den digitale visning af planen. Man kan eksempelvis stadig skrive på en plan i forslag, det slår dog ikke igennem på den digitale visning. 

Det er let at skifte status for planen og der bliver i processen gemt til historik hvilken planægger, der har skiftet status, hvornår det er gjort og hvilken kommentar, der er angivet ved statusskift. På den måde kan alle redaktører følge planens liv fra planforslag til endelig vedtagelse.

Planens data

Det procesunderstøttende modul "Planens data" er opbygget af fire skridt:

Skridt 1: Her indsnævres Plandata.dks datamodel til kun at indeholde de felter nødvendig for den pågældende plan.

Skridt 2: Udfyldning af overordnet data for planen.

Skridt 3: Nye og aflyste rammer angives.

Skridt 4: Relevante data angives for rammerne på en overskuelig måde med mulighed for at kopiere data mellem rammer for en mere effektiv proces.

Angivelsen af data til Plandata har aldrig været lettere end med COWI PLAN. Måden modulet er opbygget på, sikrer at alle ligeså kan udarbejde denne del af planen. Benyt via COWI PLANs valideringsfunktion til at tjekke om du har udfyldt tilstrækkeligt med data i henhold til Plandata krav. Dette kan gøres før planen endelig indmeldes til Plandata.dk og sikrer at planen ikke har mangler der umuliggør en indmelding.

Digital borgerinddragelse

Med en øget digitalisering af planlæningen opstår der nye muligheder for at inddrage og interagere med borgeren i den løbende planlægning. COWI PLAN indeholder flere forskellige værktøjer der understøtter digital borgerinddragelse som kan tilpasses mange forskellige scenarier.

Værktøjskassen indeholder:

  • Høringsmodul
  • "Giv et tip"

Høringsmodul

Høringsmodulet i COWI PLAN gør det nemt for borgeren at indsende høringssvar og engagere sig i planlægningen.  

Høringmodulet er en integreret del af den digitale plan så borgeren har mulighed for at kommentere direkte via den digitale platform. Kommentarer udstilles løbende og stimulere debat der sikrer, at borgerne kan føler ejerskab over planerne når de har afgivet deres høringssvar.

Som planlægger kan indkomne høringssvar bearbejdes direkte i systemet, hvor de er listet efter indsigelsesdato. Når den offentlige høring er slut, kan høringssvarene eksporteres til microsoft excel format, til journalisering og brug i den politiske behandling.

Giv et tip

Med "giv et tip" er det muligt for borgerne at udpege steder i kommunen på et kort og knytte en kommentar til punktet. Funktionen er brugt flittigt i trafiksikkerhedsplaner, hvor borgeren har mulighed for at udpege farlige vejstrækninger eller skader på vejnettet.  Med løbende indberetninger har kommunen  mulighed for at håndtere indberetninger løbende eller prioritere projekter på baggrund af indberetningerne. 

Funktionen er dog ikke begrænset til trafikale indberetninger og med "Giv et tip" funktionen kan borgerne f.eks. udpege områder til byudvikling eller markere naturområder som borgerne oplever som særligt værdifulde.

Eksempler på digitale kommuneplaner i COWI PLAN

Eksempler på digitale kommuneplantillæg i COWI PLAN

Yderligere produkter i COWI PLAN produktfamilien