Lokalplaner

Lokalplanproduktet i COWI PLAN kombinerer formidling med en række simple værktøjer der understøtter planlæggeren i det daglige arbejde. Værktøjerne er designet af planlæggere til planlæggere og omfatter blandt andet et modul til styring af planprocesser og værktøjer til at arbejde med digital borgerinddragelse. 

Lokalplanproduktet i COWI PLAN er fuldt integreret med Plandata.dk og er et moderne indberetningsværktøj, der hjælper planlæggeren til at leve op til de lovfæstede datakrav. Når data er korrekt udfyldt kan planerne indberettes direkte via COWI PLAN.

Fem fordele ved digitale lokalplaner


1. Nem adgang til data og informationer

Digitale planer gør det muligt for borgere og erhvervsliv at fremsøge informationer om planer for specifikke ejendomme. Digitale planer kan også sammenskrives med f.eks. ejendomsvurderinger fra Skat og BBR-oplysninger og på den måde tegne et mere nuanceret billede af en lokalplans betydning for et område.

Digitale lokalplaner gør planlægningen mere gennemsigtig. 


2. Fleksibel visning af lokalplaner

Digitalisering af lokalplaner udvider mulighederne for at formidle lokalplaner på flere forskellige måder så de henvender sig bedst til den brede offentlighed. Planer kan vises geografisk, hvor borgeren orientere sig via et kort, eller i klassisk tekstformat som man kender den klassiske lokalplan.

Digitale planer kan tilpasse den enkelte læsers behov og sikre en bedre forståelse af planlægningen.​  

Planer i COWI PLAN præsenteres alle som standard i et moderne design, med dynamiske elementer, der tilpasser sig visningsenhed - mobil, tablet eller pc.


3. Procesunderstøttende planværktøjer

Digitale planer sikrer at relevante værktøjer altid er lige ved hånden når planerne skal udarbejdes.

COWI PLAN indeholder procesunderstøttende værktøjer, der gør planstyring og angivelsen af plandata let og overskuelig - læs mere her. Værktøjerne effektiviserer planlægningsprocessen og hjælper planlæggeren, hvad enten man producerer relativt mange eller få planer.

De processunderstøttende værktøjer er udviklet af COWI og er derfor kun tilgængelige i COWI PLAN. 


4. Brugerstyring

Rettigheds- og brugerstyrring på planniveau. Med brugerstyrring er det muligt at differentiere brugerens adgang til planer i COWI PLAN. Brugerstyring i COWI PLAN er dog fleksibel, og tillader kommunen at strukturere dette som det ønskes. Eksempelvis kan brugere opsættes til kun at blive vist de planer i COWI PLAN, de selv arbejder på. Dette kan skabe overblik for den enkelte planlægger.

Tildeling af adgang til tredje-parts-konsulenter på planniveau. Eksterne konsulenter vil kun have adgang til de planer som kommunen ønsker, at den eksterne konsulent skal se. Samtidig understøtter COWI PLAN læseadgang for politikkere og andre, der skal høres.


5. PDF-generator

PDF-generatoren i COWI PLAN omdanner den digitale visning af lokalplaner til et dokument i rapportformat med aktive links og henvisninger. Rapporternes layout og design af forsider opsættes ud fra kommunens ønsker til dette, og integreres i planskabelonen, så alle planer får et ensartet udtryk.

Procesunderstøttende værktøjer

COWI PLAN indeholder flere værktøjer, der gør det nemmere for brugere at styre planlægningsprocessen.

Hver plan kan styres gennem planlægningsprocessen ved brug af den interne COWI PLAN-status, der er en overbygning på Plandata.dks tre overordnede planstatusser. Udfyldelsen af relevante plandata gøres via planens data-modulet, der er udviklet af COWI ud fra Plandata.dks nyeste datamodel. Dette gør det nemt at angive de relevante data for planen på en overskuelig måde, som sikrer at hvad enten man arbejde i COWI PLAN på daglig basis eller knap så ofte, så er det nemt at gå til. COWI PLAN er derfor for alle kommuner ligemeget hvor meget planlægning man som kommune udarbejder.

Planens status

Planens status er en overbygning på Plandata.dks overordnede statusser, som giver mulighed for at styre planen helt fra oprettelse til vedtagelse. Ved hjælp af boksene kan man sætte en intern status for planen, der både styrer hvilke rettigheder man som redaktør har og den digitale visning af planen. Man kan eksempelvis stadig skrive på en plan i forslag, det slår dog ikke igennem på den digitale visning. 

Det er let at skifte status for planen og der bliver i processen gemt til historik hvilken planægger, der har skiftet status, hvornår det er gjort og hvilken kommentar, der er angivet ved statusskift. På den måde kan alle redaktører følge planens liv.

Planens data

Angivelsen af data til Plandata har aldrig været lettere. COWI PLAN guider planlæggere gennem fire steps der sikrer Plandk2+ modellen er udfyld korrekt:

Skridt 1: På første skridt stilles en række indledende spørgsmål der udvider Plandata.dk datamodellen til kun at indeholde de felter nødvendig for den pågældende plan.

Skridt 2: På andet skridt udfyldes de overordnede data for planen.

Skridt 3: På tredje skridt oprettes delområder og byggerfelter.

Skridt 4: På fjerde skridt tastes relevante data for delområde i en overskuelig datamodel med mulighed for at kopiere data mellem delområder for en mere effektiv proces.

Digital Borgerinddragelse

Med en øget digitalisering af planlæningen opstår der nye muligheder for at inddrage og interagere med borgeren i den løbende planlægning. COWI PLAN indeholder flere forskellige værktøjer der understøtter digital borgerinddragelse som kan tilpasses mange forskellige scenarier.

Værktøjskassen indeholder:

  • Høringsmodul
  • "Giv et tip"

Høringsmodul

Høringsmodulet i COWI PLAN gør det nemt for borgeren at indsende høringssvar og engagere sig i planlægningen.  

Høringmodulet er en integreret del af den digitale plan så borgeren har mulighed for at kommentere direkte via den digitale platform. Kommentarer udstilles løbende og stimulere debat der sikrer, at borgerne kan føler ejerskab over planerne når de har afgivet deres høringssvar.

Som planlægger kan indkomne høringssvar bearbejdes direkte i systemet, hvor de er listet efter indsigelsesdato. Når den offentlige høring er slut, kan høringssvarene eksporteres til microsoft excel format, til journalisering og brug i den politiske behandling.

Giv et tip

Med "giv et tip" er det muligt for borgerne at udpege steder i kommunen på et kort og knytte en kommentar til punktet. Funktionen er brugt flittigt i trafiksikkerhedsplaner, hvor borgeren har mulighed for at udpege farlige vejstrækninger eller skader på vejnettet.  Med løbende indberetninger har kommunen  mulighed for at håndtere indberetninger løbende eller prioritere projekter på baggrund af indberetningerne. 

Funktionen er dog ikke begrænset til trafikale indberetninger og med "Giv et tip" funktionen kan borgerne f.eks. udpege områder til byudvikling eller markere naturområder som borgerne oplever som særligt værdifulde.

Eksempler på digitale lokalplaner i COWI PLAN:​

Yderligere produkter i COWI PLAN produktfamilien