VELKOMMEN TIL COWI PLAN-MANUALEN

Vi søger hele tiden at gøre manualen bedre og mere dækkende i forhold til de problemer eller udfordringer I, som brugere af COWI PLAN sidder med. Derfor hører vi gerne fra jer hvis I mener, at et emne ikke er dækket af manualen, eller hvis et emne ikke er tilstrækkeligt dækket - på den måde sikres manualens brugbarhed.

Med venlig hilsen 

COWI PLAN-Supporten